Licensinformation

Winbas hjälp

Winbas kan köras som demoversion fram till att en licens har erhållits av Winbas AB. Licensen omfattar då Winbas Administration och Bokföring för ett visst antal användare. Genom licensen kan även ett antal tilläggsmoduler aktiveras.

Se nedanstående avsnitt för information om licenser och priser.

 

När Winbas installeras första gången betraktas alltid installationen som en demoversion tills en licenskod erhålles.

Winbas affärssystem kan även användas gratis för en användare. För privatpersoner eller företag som vill testa eller köra Winbas då möjligheten att kostnadsfritt ladda ner och köra Winbas enbart begränsat till en användare.

Se följande länk på www.winbas.se:

Vid nyinstallation av Winbas eller vid behov av förändade licensuppgifter ska uppgifter skickas till Winbas AB för att sedan returneras till licenstagaren.

Om ogiltig licenskod registreras och används ges information om detta från Winbas.

Information om priser och villkor i samband med driftsättning av Winbas.