Utskrifter Administration - Välj etiketter

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Alternativet Välj etiketter för utskrift erbjuder möjlighet att exkludera etiketter i ett intervall som har angivits i ett tidigare urval. Alternativet kan väljas i samband med någon av följande utskrifter:

Kundetiketter

Produktetiketter

Leverantörsetiketter

Sortering

Genom att klicka med musen på en rubrik i en kolumn sorteras listan med etiketter med avseende på denna kolumn. Klicka igen på samma rubrik och listan sorteras i omvänd ordning. Genom att klicka flera gånger på en rubrik växlas alltså sorteringen mellan stigande och fallande ordning.

Tillgängliga kolumner bestäms av inställningar gjorda i söklista på grundval av vilken typ av etikett som ska skrivas ut, t.ex. söklista för produkter enligt exemplet ovan.

Den angivna sorteringen kommer även att användas som sortering av etiketterna vid utskriftstillfället.

Välja in eller välja bort etiketter

Bocka av en eller flera etiketter genom att klicka på raden för den aktuella etiketten. Genom att bocka av rader, exkluderas dessa etiketter från utskriften. Från början är alla rader i urvalet markerade för utskrift.

Välj inga / välj alla

 

Använd knappen Välj inga för att bocka av samtliga rader i urvalet. Eftersom alla rader i listan från början är markerade, kan knappen användas för först avmarkera alla rader, och sedan istället välja in de etiketter som ska skrivas ut.

Knappen har en växlingsfunktion liksom kryssrutorna listan. När funktionen Välj inga har valts ändras funktionen till Välj alla för att istället kunna välja alla rader i listan och på detta sätt även återgå till ursprungsläget.

Statusraden

Längst ner på statusraden i dialogen visas hur många rader som är valda i urvalet. Från början är alla valda och om Välj inga har valts är utgångspunkten att inga är valda.

Det totala antalet rader som är tillgängligt baserat på det urval som tidigare har gjorts när etikettutskriften valdes i Utskrifter Administration.

Sist visas den gällande sorteringsordningen. Det är i denna ordning etiketterna sedan kommer att skrivas ut. Den initiala sorteringsordningen bestäms av eventuell sortering tidigare angiven i Utskrifter Administration. Sorteringen förändras genom att klicka på tillgängliga rubriker listan.


Tips för hantering med tangentbord

Piltangenter. Bocka på eller av rader med hjälp av muspekaren eller använd tangenten Pil-ner för att flytta till nästa rad och tangenten mellanslag för att bocka på med hjälp av tangentbordet.

 

Shift-tangenten. Genom att först markera eller avmarkera en rad och sedan hålla ner Shift-tangenten och klicka på en annan rad kan flera kryssrutor markeras eller avmarkeras samtidigt.