Licens - Dialogen felaktig licens

Winbas hjälp

Licensinformation

Hittas under

Frågetecken (?) - Om Winbas - Licenskod

Om en felaktig standard licenskod är angiven under Licenskod ges en varning om detta. Denna dialog ger även möjlighet att direkt via e-mail översända befintliga licensuppgifter för att på så sätt underlätta för licenstagaren och Winbas support i korrespondensen.

WinBas00000091.gif

Om man i dialogen väljer E-mail till support@winbas.com föreslås t.ex. följande uppgifter i e-mail-klienten :

Informationen i detta e-mail kan sedan skickas till Winbas support.

Dialoger

Denna information som föreslås i E-mail visas och kan nås vid följande dialoger:


Se även: