Priser och villkor

 

Winbas hjälp

Winbas AB

Produktspecifikation

Winbas är ett komplett administrativt system innehållande offert/order/fakturering, kundreskontra, lager/inköp, leverantörsreskontra, redovisning, projektuppföljning, serviceorder samt säljstöd.

Winbas är utvecklat som ett fleranvändarsystem och databasen är designad för att underlätta kommunikation mot andra hjälpmedel och program d.v.s. en öppen databas.

Winbas är skrivet för Windows med hjälp av komponenter från Microsoft. Dessa verktyg har vi valt för att underlätta och eliminera risken för problem vid versionsbyten i Windowsmiljön.

Priser och villkor

Gå in på winbas.se för senaste prislista:

Garanti, samt support & uppdateringar

I köpet av Winbas ingår 3 månaders fri telefonsupport och uppdatering. Därefter löper support/uppdaterings-avtal som tecknas årsvis, där priset är en procentuell andel av inköpspriset. Support/uppdateringsavtalet faktureras halvårsvis i förskott.

Installation och utbildning

Då installation av Winbas utförs, ska tekniker från hårdvaruleverantören eller motsvarande närvara för eventuella justeringar av parametrar i nätverket, lösenord m.m.

Utbildningens längd är beroende på antal användare och tidigare erfarenhet av PC och Windows.

Vi rekommenderar 1-2 dagars utbildning i samband med installation och 2-4 dagars löpande utbildning under driftsättningen av Winbas. Då utbildningsbehovet är synnerligen individuellt bör ovanstående betraktas som en måttstock baserad på tidigare erfarenhet och kunskap. En grundutbildning måste dock kunden alltid genomgå tillsammans med, en av Winbas AB godkänd utbildare. Grundutbildningen är ett krav för att supportavtalet skall gälla.

Övriga villkor

För övrigt gäller de riktlinjer som finns uppsatta för skrivare, program samt hårdvarukrav och nätverk:

  Gå till www.winbas.com