Winbas Support och uppdateringsaval

Winbas hjälp

Winbas AB
Priser och villkor

Hämta registreringskort i pdf-format från www.winbas.com

Följande ingår i Winbas support & uppdateringsavtal

Fria uppdateringar under året av de delar i Winbas Affärssystem som supporten omfattar. Winbas Affärssystem grundsystem, Säljstöd, samt Inläsning av prislistor. Uppdateringarna äger rum med versioner c:a tre till fyra gånger om året.

Fri telefonsupport under kontorstid. Efter kontorstid används telefonsvarare, och supporten återkommer när kontoret öppnar. Om personal finns på kontoret hjälper vi till, men telefonsupporten gäller i första hand under ordinarie kontorstid. Supporten omfattar i första hand Winbas Affärssystem. Eftersom Winbas har många integrerade funktioner mot Windows, Officepaketen, hårdvaran samt kommunikation m.m. hjälper vi till i den mån vi har kunskap och kapacitet. Vi kräver att kunden har en driftsansvarig för Winbas. Likaså kräver vi att respektive användare har fått grundutbildning i de delar av Winbas som används, samt även viss kunskap i Windows och Officeprodukter från Microsoft. Den tekniska miljön med olika servrar och annat gör att kunden måste ha teknisk kunskap tillgänglig, om inte av en anställd så av någon utomstående. Ibland kan inställningar m.m. vara så komplicerade att de inte bör eller får ändras av användare.

Kunden kan välja att få support, antingen från Winbas AB direkt, eller från den Partner/Återförsäljare som har installerat Winbas hos Er. Om Ni inte anser att supporten uppfyller Era krav på service, kan Ni givetvis välja den andra parten. Om Ni valt support från partner/Återförsäljare så kan Ni även kontakta till Winbas AB, men bör i första hand kontakta den Ni valt att få support av.